2 thoughts on “Type Gaharu

  1. feny says:

    Boleh minta harga kamar dan apa aja yang didapat?
    Udah masuk harga permainan?
    Udah dapat sarapan ?

Comments are closed.